Reklamproduktion

Johan Svengberg förkommer även i diverse olika reklamproduktioner
Både i radio, tv och tidningar.
Kontakta Svengberg här för reklamuppdrag

Tv-reklam för Silja Line

Tv-reklam för Silja Line

Kommentera